ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀ REFORMA

Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 21. marta sēdē pieņēma lēmumu turpināt 1998. gadā iesākto teritoriālo reformu un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām.

Lai sasniegtu reformas mērķi, paredzēts veidot lielākas, ekonomiski spēcīgākas pašvaldības – novadus, īstenojot pašvaldību apvienošanos, jo tā var labāk saskaņot sociālās palīdzības, izglītības jautājumus, kas ļautu  racionālāk izmantot esošos resursus un piesaistīt lielākas investīcijas, kas radītu jaunas darbavietas, veicinot teritorijas ekonomisko attīstību. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka no 2021.gada 1.jūlija tiek izveidota jauna administratīvā teritorija – Dienvidkurzemes novads, kas sastāv no astoņiem iepriekš esošiem novadiem –  Aizputes novada, Rucavas novada, Grobiņas novada, Pāvilostas novada, Durbes novada, Nīcas novada, Priekules novada, Vaiņodes novada:

Aizputes novadsAizputes pilsēta, Aizputes pagasts, Cīravas pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts
Rucavas novadsDunikas pagasts, Rucavas pagasts
Grobiņas novadsGrobiņas pilsēta, Grobiņas pagasts, Medzes pagasts, Bārtas pagasts, Gaviezes pagasts
Pāvilostas novadsPāvilostas pilsēta, Sakas pagasts, Vērgales pagasts
Durbes novadsDurbes pilsēta,  Durbes pagasts, Dunalkas pagasts, Vecpils pagasts, Tadaiķu pagasts
Nīcas novadsNīcas pagasts, Otaņķu parasts
Priekules novadsPriekules pilsēta,  Priekules pagasts, Virgas pagasts, Bunkas pagasts, Kalētu pagasts, Gramzdas pagasts
Vaiņodes  novadsVaiņodes pagasts, Embūtes pagasts

Novadu iedzīvotāju skaits un teritoriju platības:

NovadsIedzīvotāju skaitsTeritorija km2
Aizputes novads8057640,10
Rucavas novads1451447,45
Grobiņas novads8347489,96
Pāvilostas novads2524514,97
Durbes novads2601320,44
Nīcas novads3100350,83
Priekules novads4997519,86
Vaiņodes  novads2253306,95

Author: Armands Radzuška