Aicinājums apgūt TĀLMĀCĪBĀ profesionālās pilnveides izglītības programmu „BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA”

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) piedāvā apgūt TĀLMĀCĪBĀ profesionālās pilnveides izglītības programmu „BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA” (180 stundas).

Kas var apgūt un kāpēc jāapgūst programma „Bioloģiskā lauksaimniecība?
Programmu var apgūt klausītāji ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību. Klausītājiem bez lauksaimnieciskās izglītības:
• pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību, personai programmas „Bioloģiskā lauksaimniecība” vai „Lauksaimniecības pamati” jāapgūst obligāti;
• izstrādājot saimniecības attīstības projektus, piesaistot to īstenošanā Eiropas Savienības finanšu līdzekļus, programmas „Bioloģiskā lauksaimniecība” apgūšana ir nepieciešama;
• zināšanu līmeņa paaugstināšanai programmas apguve ir vēlama jebkuram cilvēkam, uzsākot darbus bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Ko var apgūt šajā programmā?
Bioloģiskās lauksaimniecības programma ietver zināšanu apguvi par lauksaimniecības politiku, bioloģiskās lauksaimniecības likumdošanu un sertifikāciju, bioloģiskās augkopības un lopkopības pamatiem, dabas resursiem un to aizsardzību un ražošanas plānošanu. Pēc teorijas sekmīgas apguves klausītājiem praktiski jāizstrādā saimniecības ražošanas plāns.
Ko var iegūt pēc sekmīgas programmas apguves?
Sekmīgi nokārtojot noslēguma teorētisko eksāmenu un aizstāvot izstrādāto saimniecības ražošanas plānu, klausītāji saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu „Bioloģiskā lauksaimniecība” 180 stundu apjomā.

Ilgums
Mācību ilgums līdz 3 mēnešiem (nepieciešamības gadījumā mācību laiku var pagarināt).

Izmaksas
Programmas apguves izmaksas ir EUR 90.00 (t.sk. PVN): reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem un klātienes eksāmens Ozolniekos.
Papildu izmaksas EUR 40.00 (t.sk. PVN), ja eksāmens tiek kārtots reģionos.

Reģistrēšanās
LLKC mājas lapā www.llkc.lv, sadaļā „Tālmācība”.

Papildu informācija
Jolanta Sūna-Strautiņa
Tālr. 63007563, mob. tālr. 22018942, e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv

Author: Armands Radzuška