Aicinām sazināties ar Vaiņodes novada sporta metodiķi par 2020.gada Vaiņodes novada virtuālā skrējiena un brauciena piemiņas balvu saņemšanu.

Pieteikties rakstot/zvanot +371 22014226 vai metodikis@vainode.lvPiemiņas balvu saņem:

“Skrējēji”
Sievietes
1. Estere Bērziņa 484,5 km (51:24:32)
2. Sandra Mickus 350,5 km (37:13:19)
3. Viktorija Karzone 61,93 km (6:08:12)

Vīrieši
1. Ingus Sudmalis 491,91 km (53:27:56)
2. Tomass Rieksts 203,61 km (17:54:40)
3. Valts Lapiņš 157,42 km (16:56:58)

“Soļotāji/ nūjotāji”
Sievietes
1. Guna Taujēna un Santa Taujēna 832,13 km (126:21:31) katra
2. Aiga Strēle 542,26 km (77:41:37)
3. Gunita Zemgale 410,32 km (85:19:37)

Vīrieši
1. Kristers Zemgalis 141,79 km (28:05:12)
2. Mārtiņš Fricsons 52,54 km (9:38:34)
3. Andis Silnieks un Gints Greikšs 51,53 km (9:16:25) – katrs

“Velosipēdisti”
Sievietes
1. Evija Pragulbicka 3418,93 km (198:41:34)
2. Gunita Zemgale 1731,47 km (120:03:28)
3. Viktorija Karzone 284,95 km (19:06:06)

Vīrieši
1. Dainis Svistuhins 2454,15 km (144:44:11) (saņēmis)
2. Mārtiņš Freimanis 662,95 km (40:22:41)
3. Dāvis Ziemelis 577,38 km (50:59:11)

“Mazie riteņi”
1. Monta Stauga 33,81 km (3:27:56)
2. Katrīna Strazde un Lauris Šīmanis 28,23 km (2:34:54)

Author: Rolands Mozrims