Vaiņodes novada dome izsludina konkursu uz Vaiņodes sociālā atbalsta centra “Vaiņode” vadītāja amatu uz 1 slodzi.

Galvenie pienākumi:

 • Vadīt, plānot un organizēt iestādes darbību kopumā, nodrošinot sociālā aprūpes centra darbības nepārtrauktību;
 • nodrošināt sociālās aprūpes centra klientiem kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;
 • nodrošināt statistikas, finanšu, atskaišu un citu normatīvajos aktos noteikto ziņu sniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām;
 • nodrošināt personāla, lietvedības un citas dokumentācijas iekārtošanu, uzturēšanu un glabāšanu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem;
 • noteikt aprūpes centra darbinieku kompetenci un atbildību;
 • nodrošināt darbinieku amata aprakstu izstrādi;
 • nodrošināt darba drošības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un citu normu ievērošanu iestādes darbībā;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošu normatīvo aktu izstrādi un to izpildi;

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība: 2. līmeņa profesionālā izglītība vai akadēmiskā izglītība ( izglītība sociālajā jomā vai medicīnā tiks uzskatīta per priekšrocību)
 • zināšanas sociālā darba normatīvajos aktos, darba tiesībās, lietvedībā;
 • vēlama darba pieredze vadošā amatā valsts pārvaldes vai pašvaldību institūcijā, sociālajā darbā;
 • iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne par pašvaldības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes;
 • prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (C);
 • analītiskās spējas un labas datora lietotāja līmeņa prasmes;
 • pieredze semināru, lekciju un apmācību organizēšanā (tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • pieredze un prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un paaugstinātas darba intensitātes apstākļos.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • amata algu no 995,50  EUR bruto
 • nepieciešamo apmācību apmaksu;

Konkursam var pieteikties no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 12. martam.
Amata konkursa nolikums ir publicēts Vaiņodes novada pašvaldības mājaslapā www.vainode.lv,

NOLIKUMS Sociālā atbalsta centra “Vaiņode” vadītāja amata pretendenta atlasei

Tālrunis uzziņām 63484915

Author: Rolands Mozrims