Apstiprināti jauni noteikumi par mājdzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanu

Otrdien, 8. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu par šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistra uzturēšanas kārtību. Noteikumu projekts sagatavots, lai uzlabotu un sakārtotu mājdzīvnieku audzētāju organizāciju darbību audzēšanas un ciltsdarba jomā.

Jaunais noteikumu projekts paredz nodrošināt šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrācijas kārtību un vienotas prasības šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanai un ciltsrakstu izsniegšanai. Savukārt organizācijai, kas īsteno vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanas programmu, noteikumu projekts paredz organizācijas atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas, apstiprinājuma apturēšanas un atsaukšanas kārtību.

Noteikumos paredzēts, ka organizācijas, kas darbojas šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsdarba jomā, tiek reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā (LDC). Tāpat noteikumos noteikts, ka organizācijas katrai dzīvnieku sugai nodrošina vienotu kārtību dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un vienota veida un satura ciltsrakstu izsniegšanas kārtību. Uzraudzību par noteikumu ievērošanu nodrošinās Pārtikas un veterinārais dienests.

Noteikumi paredz, ka LDC nodrošinās atzīto organizāciju sarakstu, tā aktualizēšanu un pieejamību elektroniskā veidā LDC tīmekļvietnē, kā arī tīmekļvietnē, kuras adrese ir norādīta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Publisko pakalpojumu katalogā.

Paredzams, ka jaunais noteikumu projekts uzlabos un sakārtos šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju darbību ciltsdarba jomā, kā arī potenciālajiem šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem būs iespēja iegūt patiesu informāciju LDC par interesējošās sugas un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju. Pašlaik LDC ir reģistrētas 33 mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas (24 suņu, 7 kaķu un 2 mājas sesku).

Jaunais noteikumu projekts aizstās līdz šim spēkā esošos Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 473 “Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanas, šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas un ciltsrakstu izsniegšanas kārtība”.

Plašāka informācija par MK noteikumu projektu “Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība” pieejama MK tīmekļvietnē. Jaunais noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Straujupe

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.straujupe@zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška