Apstiprināti jauni noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību

Otrdien, 8. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību saskaņā ar Eiropas Komisijas norādījumiem. Noteikumu projekts sagatavots, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību noteikto prasību precīzu pārņemšanu nacionālajos normatīvajos aktos.

Noteikumu mērķis ir juridiski sakārtot esošo normatīvo regulējumu. Jaunajos noteikumos precīzāk noteikts, ka izmēģinājumu dzīvnieku audzētājiem, piegādātājiem un lietotājiem jābūt apmācītiem un kompetentiem darbiniekiem, kas ir apguvuši prasības saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām “Par vienotas izglītības un apmācības sistēmas izveidi”.

Noteikumu projekts pēc būtības nemaina līdzšinējo tiesisko regulējumu, t. i., izmēģinājumu dzīvnieku audzētājiem, piegādātājiem un lietotājiem nemainās tiesības un pienākumi, ne arī veicamās darbības izmēģinājumu dzīvnieku aizsardzībā.

Jaunie noteikumi aizstās līdz šim spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2013. gada 22. janvāra noteikumus Nr. 52 “Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību”.

Plašāka informācija par MK noteikumu projektu “Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi” pieejama MK tīmekļvietnē. Jaunais noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Straujupe

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.straujupe@zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška