Zini savas tiesības – policijas lēmums par nošķiršanu

Policija turpina saņemt izsaukumus saistībā ar miesas bojājumu nodarīšanu ģimenes locekļu vidū. Visbiežāk vardarbīgais ģimenes loceklis ir vīrs vai vīrietis, ar kuru sieviete dzīvo nereģistrētās attiecībās. Tā, piemēram, aizpagājušajā nedēļas nogalē Kurzemē ir notikuši vairāki sadzīviski konflikti, tostarp arī ģimenes konflikti. Vienā gadījumā Kuldīgā sieviete guvusi durtu brūci – iespējamā vainīgā persona tika aizturēta un Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess. Savukārt atsevišķos gadījumos, kur ģimenes konfliktu laikā pret cietušo personu tikusi vērsta fiziska un emocionāla vardarbība, ir piemērots policijas lēmums par nošķiršanu.

Pagājušā gada 31.decembrī Valsts policijā saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka Kuldīgā, kādā dzīvoklī kopīgas alkohola lietošanas laikā vīrietis, dzimis 1968.gadā, ar nazi ir iedūris vēderā savai dzīvesbiedrei. 1980.gadā dzimusī sieviete ar gūtajām traumām nogādāta medicīnas iestādē, savukārt vīrietis ir aizturēts. Vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Par notikušo ir uzsākts kriminālprocess par vidēja smaguma miesas bojājuma tīšu nodarīšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Tāpat nedēļas nogalē un svētku laikā ir notikuši vairāki ģimenes konflikti, kur pret vienu no iesaistītām pusēm ir vērsta fiziska un emocionāla vardarbība, par ko varētu uzskatīt arī gadījumu Kuldīgā. Ģimenes konflikti nenozīmē tikai konfliktus starp vīriem un sievām. Tāpat konfliktē pieauguši dēli ar savām mātēm, mazdēli ar vecmāmiņām, utt. Lai gan visbiežāk persona, kura rada draudus, ir vīrietis, un parasti tieši vīrieti nošķir no cietušās, tomēr ir bijuši arī daži tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kur sievieti nošķir no vīrieša.

Valsts policija atgādina, ka policija lēmumu par nošķiršanu var piemērot uz laiku līdz astoņām dienām. Tas nozīmē, ka likumsargi notikuma vietā ar cietušo (pāridarītājam klāt esot) aizpilda pieteikumu policijas lēmumam par nošķiršanu pieņemšanai, kurā var izvēlēties, kādus aizliegumus policijas lēmumā noteikt varmākam:

  • atstāt mājokli, kur pastāvīgi dzīvo aizsargājamā persona, neatgriezties un neuzturēties minētajā mājoklī
  • neuzturēties mājokļa tuvumā tuvāk par _______ metriem
  • aizliegums kontaktēties ar aizsargājamo personu

Policijas lēmums par nošķiršanu tiek aizpildīts trīs eksemplāros, no kuriem viens paliek cietušajai personai, otrs – pāridarītājam, bet trešais – Valsts policijai. Tomēr jāpiemin, ka policija lēmumu var pieņemt tikai uz rakstveida pieteikuma pamata. Ja cietusī persona atsakās rakstīt pieteikumu policijai, tad nošķiršanu piemērot nevar.

Savukārt garāku termiņu var piešķirt tiesa, piemērojot pagaidu aizsardzību pret vardarbību, ko arī turpat, notikuma vietā, veidlapā var atzīmēt. Pagaidu aizsardzībai pret vardarbību termiņa nav. Tā ir spēkā tik ilgi, kamēr kāda no pusēm iesniedz tiesā iesniegumu to atcelt.

Kopumā visā Kurzemē laika posmā no 28.decembra līdz 1.janvārim ir pieņemti pieci policijas lēmumi par nošķiršanu. Divi – Talsos,  un pa vienam Saldū, Kuldīgā un Liepājā. Nereti, likumsargiem izbraucot uz ģimenes konfliktu, cietusī puse vairs nevēlas policijas iejaukšanos un, lai arī tiek izskaidrota iespēja nošķirt personu, kura rada draudus, tas netiek izmantots. Lai gan uz adresi Kuldīgā, kur sievietei tika iedurts ar nazi vēderā, 2018.gadā neviens izsaukums nav saņemts, tomēr 2017.gadā ir saņemti divi izsaukumi no cietušās personas, taču nevienā no reizēm cietusī nav vēlējusies nošķiršanu.

Nereti cietusī persona apžēlojas par varmāku un nevēlas izmantot savas tiesības uz aizsardzību, noticot, ka tas vairs neatkārtosies. Diemžēl, praksē bieži redzams, ka pēc laika varmāka atkal turpina ietekmēt upuri gan morāli, gan fiziski. Ja pastāv reāli draudi personas brīvībai, veselībai vai dzīvībai, noteikti ir jāizsauc vai Valsts policija vai pašvaldības policija. Nevajag gaidīt, kad notiks atkārtots vardarbības akts.

2017.gadā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē pieņemti 78 policijas lēmumi par nošķiršanu. Liepājā – 37, Ventspilī un Talsos – 11, Kuldīgā – 14, savukārt Saldū – 5. 2018.gada 9 mēnešos Kurzemes reģiona pārvaldē pieņemti 30 policijas lēmumi par nošķiršanu. Liepājā – 9, Ventspilī un Kuldīgā – 8, Talsos – 3, savukārt Saldū – 2.

Informāciju sagatavoja:

VP Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste  sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos  Madara Šeršņova

Author: Armands Radzuška