Atbilstības statusu varēs iegūt arī kooperatīvās sabiedrības, kas darbojas pārtikas, dzērienu un amatniecības (mājražošanas) jomā

Otrdien, 16. jūlijā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos MK noteikumus „Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi”, kuri nosaka kooperatīvo sabiedrību atbilstības kritērijus, atbilstības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību, atbilstīgo kooperatīvo sabiedrību uzraudzības kārtību un maksas cenrādi par kooperatīvo sabiedrību izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai. Atbilstības statusa iegūšana apstiprina, ka kooperatīvā sabiedrība darbojas, ievērojot kooperācijas pamatprincipus un būtību.

Būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar līdz šim spēkā bijušajiem MK 02.02.2016.  noteikumiem Nr. 77 “Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu” skar minimālo preču un pakalpojumu apgrozījuma kritēriju starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem, kas ir paaugstināts no 7000 eiro uz 20 000 eiro.

Būtisks jauninājums noteikumos ir iespēja iegūt atbilstības statusu kooperatīvajām sabiedrībām, kas darbojas pārtikas, dzērienu un amatniecības (mājražošanas) jomā.  Pārtikas, dzērienu un amatniecības (mājražošanas) sabiedrības līdz šim nevarēja iegūt atbilstības statusu, taču, tā kā Latvijā ir izveidojušās vairākas šīs jomas sabiedrības, kas apvieno lauksaimniecības produkcijas ražotājus, mazos lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājus, mazās alkoholisko dzērienu ražotavas un amatniekus, noteikumu projektā dota iespēja arī šādām sabiedrībām iegūt atbilstības statusu, ja sabiedrība atbilst noteikumu projektā ietvertajiem kritērijiem, kas attiecas uz šīs nozares sabiedrībām, lai nodrošinātu, ka šajās sabiedrībās apvienojas nelieli ražotāji no tuvākās apkārtnes un kopīgi realizē sevis saražoto produkciju.

MK noteikumi „Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi” sagatavoti saskaņā ar jauno Kooperatīvo sabiedrību likumu, kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

____________________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070; mob.: 26534104

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška