Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem kompensēs zaudējumus, kas radušies infekcijas slimību uzliesmojumu apkarošanas laikā

Otrdien, 16. jūlijā, valdība atbalstīja līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” lauksaimniecības uzņēmumiem, kam radušies būtiski zaudējumi Āfrikas cūku mēra (ĀCM), salmonelozes un Amerikas peru puves uzliesmojumu apkarošanas laikā.

Kompensāciju 375,4 tūkstošu apmērā par novietnē veiktajiem tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas pasākumiem saņems SIA “Druvas Unguri” dzīvnieku īpašnieks, kam radās zaudējumi, savā ganāmpulkā apkarojot ĀCM. Jau ziņots, ka 2018. gada 2. augustā saimniecībā SIA “Druvas Unguri” tika konstatēts ĀCM uzliesmojums. Kompensācija dzīvnieku īpašniekam pienākas, ja novietnē ir veikti visi slimības uzliesmojuma apkarošanas pasākumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku infekcijas slimību vai epizootiju likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību un veikta novietnes noslēguma tīrīšana, mazgāšana un dezinfekcija. Novietnē SIA “Druvas Unguri” slimības konstatēšanas brīdī atradās 16 438 cūkas, kuras visas bija jānogalina un to līķi jāiznīcina dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmumā. Pēc dzīvnieku nogalināšanas novietnes teritorijā bija jāveic pasākumi, kas novērš ierosinātāju tālāku izplatīšanos: jāveic visu potenciāli inficēto materiālu un priekšmetu, kā arī novietnes teritorijas un telpu tīrīšana, mazgāšana un dezinfekcija. Slimības izplatīšanās risku mazināšanas pasākumu laikā tika dezinficēta 128 229,5 kvadrātmetru liela platība.

448 eiro kompensāciju par Amerikas peru puves apkarošanas pasākumu laikā iznīcinātajām bišu saimēm saņems dravnieks Agris Saule. Kompensācija piešķirt, jo dzīvnieku īpašnieks ir izpildījis dzīvnieku veselības jomu reglamentējošos normatīvos aktus noteiktās prasības, kas nosaka Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtību.

Savukārt zaudējumu kompensāciju 355 eiro apmērā par putnu salmonelozes apkarošanas laikā iznīcinātajiem putniem, inkubējamām un pārtikas olām, kā arī par iznīcināto dzīvnieku barību saņems zemnieku saimniecības “Listes” dzīvnieku īpašnieks. Kompensācija piešķirta, jo dzīvnieku īpašnieks ir izpildījis dzīvnieku veselības jomu reglamentējošos normatīvos aktus noteiktās prasības, kas nosaka kārtību, kādā kontrolē un apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam.

____________________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070; mob.: 26534104

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška