Atceltas izsoles

Atceltas ar 2016. gada 14 . marta Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes lēmumu sekojošas zemes nomas tiesību izsoles par zemesgabaliem:

  • “Garnizons”, kad. apz. 6492 007 0159, 6.74 ha platībā, (prot. Nr. 6, 3.p.)
  • “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. apz. 6492 005 0126, 4.95 ha, (prot. Nr. 6, 2.p.)
  • “Klintis”, kad. apz. 6492 005 0035, 5.05 ha, (prot. Nr. 6, 1.p.)

Author: Armands Radzuška