Pasākumi aprīlī Vaiņodes k/n

01.04. – pl. 10.00 Seminārs lauksaimniekiem.
04.04. – pl. 15.00 Goda teātra izrāde “DERBIJAS VERGI”. Ieeja 3 €.
16.04. – pl. 10.00 Vaiņodes novada mazo vokālistu konkurss “CĀLIS”.
16.04. – pl. 19.00 Latv. filma “PELNU SANATORIJA”. Ieeja bez maksas.
22.04. – pl. 10.00 Seminārs lauksaimniekiem.
28.04. – pl. 19.00 Vaiņodes vidusskolas atskaites koncerts.
30.04. – pl. 10.00 Kurzemes novada mazo vokālistu konkurss “CĀLIS”.

Author: Armands Radzuška