Ceļa seguma atjaunošana posmam Raiņa ielā, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novads. VND 2016/3 CPV

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu “Ceļa seguma atjaunošana posmam Raiņa ielā, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novads” identifikācijas Nr. VND 2016/3 CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45233110-3 (galvenais priekšmets). Iepirkuma priekšmets ir ceļa seguma atjaunošana Raiņa ielas posmam Vaiņodē.

Pasūtītājs ir Vaiņodes novada Dome;

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  90000059071;

Juridiskā adrese: Raiņa iela 23A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV- 3435;

Iepirkums pārtraukts.

Tālr. 63464954, fakss 63407924.

Kontaktpersona, Vaiņodes novada domes iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Oskars Zvejs  T. 63464500;  26360817  e-pasts projekti@vainode.lv. Fakss 63407924

Nolikums (.doc)

Tāmes forma (.xls)

Tehniskais projekts

Author: Armands Radzuška