Atklāts konkurss „Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām”.

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu „Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes un tās iestāžu vajadzībām” ID. Nr.VND-2014/5.

Vērtēšanas kritērijs,- piedāvājums par viszemāko cenu.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 17. aprīļa plkst 11.00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, pie sekretāres.

Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500


Author: Mārtiņš