“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”.

Vaiņodes novada dome informē, ka iepirkumā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”. (Identifiācijas Nr. VND-2014/3/KPFI) līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Liepājas celtnieks”, reģ.Nr.42103042443, Kūrmājas prospekts 7, Liepāja, LV 3401
Līgumcena: EUR 135999,92 bez PVN.

Lēmuma pieņemšanas sēdes protokols.
Noslēgtais līgums.

Author: Mārtiņš