Atskats – Cālis 2015

Esmu tik laimīga un tik labprāt dziedu,
Un jautri rotājos šai pavasarī…”

 

Sestdien, 25. aprīlī, Vaiņodes kultūras namā notika Vaiņodes novada Mazo vokālistu konkurss „CĀLIS 2015”. Konkursā piedalījās divdesmit viens Vaiņodes novada mazais dziedātājs, kurus bija sagatavojušas skolotājas Gunta Stekjāne un Gunita Riežniece. Katrs dalībnieks koncertā izpildīja divas  dziesmas – viena bija pēc izvēles par dzīvniekiem un putniem, draugiem, ģimeni, raibajām krāsām un spožajiem saules zaķēniem un otra latviešu tautasdziesma.

Mazos „cālēnus” vērtēja žūrija – Vaiņodes vidusskolas un Mūzikas skolas skolotāja Baiba Leite, Vaiņodes internātpamatskolas skolotāja Aiga Jaunzeme, Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas vietas izpildītāja Irina Jonuša un Vaiņodes Mūzikas skolas direktore Miranda Ulberte. Konkursa dalībnieku sniegumā žūrija vērtēja dziesmu atbilstību dalībnieku vecumam un to izpildījumu, dikciju un skatuves kultūru.

Konkursa noslēgumā dalībnieki izpildīja kopdziesmu – D. Robules dziesmu „Par tiem, kas dzied!”. Katrs dziedātājs saņēma balvas un diplomus. Konkursa rezultāti:

1.       vieta – Elīna Kroņkalna
2.       vieta – Eva Pūpola un Patriks Trofimovs
3.       vieta – Sanija Malūka un Rendija Rozenbaha

Pasākumu vadīja Ogres teātris – studija „ES TEPATĀS”.

Mazo vokālistu konkurss „Cālis” dažādās Latvijas pilsētās un novados risinās jau gadiem ilgi. Tas ir ceļa sākums mazajiem dziedātājiem uz Lielajiem Dziesmu svētkiem, savukārt mūzikas pedagogiem tā ir iespēja redzēt kā strādā citi kolēģi, salīdzināt savu veikumu, mainīties pieredzē. Un, protams, konkurss ir svētki kā mazajiem dziedātājiem, tā viņu vecākiem un citiem tuviniekiem. Ir gandarījums, ka nupat notikušais Mazo dziedātāju konkurss turpinās un ir kļuvis par tradīciju Vaiņodes novadā, un tajā piedalās arvien vairāk dziedātāju no visām Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādēm!

PALDIES pedagogiem un vecākiem par ieguldīto darbu „cālēnu” skološanā, Vaiņodes novada domei (personīgi Visvaldim Jansonam), Vaiņodes kultūras namam (personīgi Vilnim Ludviķim), Vaiņodes Mūzikas skolai (personīgi Mirandai Ulbertei) par atbalstu konkursa organizēšanā, kā arī Aigai un Oskaram Jaunzemiem par konkursa sponsorēšanu, jo 1. vietas ieguvēja saņēma lielisku atpūtu visai ģimenei Vaiņodes novada brīvdienu mājā „Gailišķe”.

 

Uz tikšanos nākamajā pavasarī!

Ar cieņu,

             G. Riežniece

calis2015
Attēlā konkursa Cālis dalībnieki, autors Liene Pūpola,

Author: Armands Radzuška