Vaiņodes internātpamatskola 2015./2016. mācību gadā atver jaunu izglītības programmu

Līdzās Pirmsskolas izglītības programmai (kods 01011111), Pamatizglītības programmai (kods 21011111) un Speciālās pamatizglītības programmām (kods 21015611, 21015811), Vaiņodes internātpamatskola 2015./2016. mācību gadā atver jaunu izglītības programmu „Pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) profesionāli orientētu virzienu programmu” (kods 23014111), kas piedāvā iespēju padziļināti apgūt mācību priekšmetu „Mājturība un tehnoloģijas”, paaugstinot izglītojamo konkurētspēju un motivāciju tālākās profesionālās izglītības apguvē kādā no arodvidusskolām.

Joprojām piedāvājam īpašu iespēju 2015./2016. mācību gadā neklātienē mācīties 7., 8. un 9. klasē, iegūstot pamatizglītību (kods 23011113). Programma paredzēta tiem, kuri dažādu apstākļu dēļ pārtraukuši mācības un nav ieguvuši pamatizglītību. Piedāvājumam nav vecuma ierobežojuma!

Sīkāka informācija pa tel. 29228885, 63464542, 63464567.

Author: Armands Radzuška