Atskats – izlaidumi Vaiņodes vidusskolā

3. jūnijā, sestdien, 9. klases izlaidumā 25 skolēni saņēma Apliecības par pamatizglītību. Skolas Pateicības par meitas Loretas augstu mācību sasniegumu sekmēšanu saņēma Regīna un Igors Braži, un par meitas Santas augstu mācību sasniegumu sekmēšanu saņēma Sandra un Gunārs Taujēni. Andim Strēlim – skolas Atzinība par atsaucību un saimniecisku attieksmi skolas labiekārtošanas darbā. Daļa skolēnu turpinās mācīties mūsu skolā, 2 skolēni mācīsies Liepājas un Ventspils mūzikas skolās, pārējie izvēlējušies apgūt sev interesantu arodu gan PIKC “Liepājas Valsts tehnikumā”, gan Cīravas Profesionālajā vidusskolā.

9.klase_izlaidums
9.klases absolventu un skolotāju kopbilde

„Apklusis viss, prātā tik baltas debesis”, – tā gandrīz divas nedēļas jutās 12. klases skolēni pēc matemātikas eksāmena, gaidot izlaiduma svinības 13. jūnijā. Gandrīz visiem  11 absolventiem  tika izteiktas skolas Pateicības par vidusskolas laikā padarīto – par piedalīšanos un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, augstiem rezultātiem sportā un sporta dzīves organizēšanu, aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē un pašdarbības kolektīvos. Mīļi un sirsnīgi izskanēja skolēnu pateicība vecākiem un skolotājiem.  „Tie ir mūsu sapņi, mūsu krāsas ,Kurās savu dienu krāsojām visus skolas gadus,” dāvinot Lauritas Stasjus gleznu, kurā skatāma skola agrā pavasarī, pārfrāzējot Guntara Rača vārdus, teica absolventi.

12.klase_izlaidums
12.klases absolventi

Author: Armands Radzuška