Autoceļu uzturēšanas eksperts: satiksmei bīstamo bedru remonts uz asfaltētajiem autoceļiem tiek veikts neatkarīgi no laika apstākļiem

Laika apstākļos, kad gaisa temperatūra svārstās ap nulli, uz autoceļiem tiek labotas satiksmei bīstamās bedres. Satiksmei bīstamo bedru remonta mērķis ir novērst avārijas situācijas un uzlabot satiksmes drošību. Satiksmei bīstamo bedru remonts tiek veikts ar auksto asfaltu, jo tā ir vienīgā bedru remonta tehnoloģija, ko var izmantot neatkarīgi no laika apstākļiem”, stāsta VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) Tehnoloģisko procesu attīstības daļas vadītājs Raitis Šteinbergs.

Satiksmei bīstamo bedru remonts tiek veikts visa gada garumā

“Satiksmei bīstamo bedru remonts tiek veikts ar auksto asfaltu, jo šo tehnoloģiju var izmantot jebkādos laika apstākļos, arī tad, kad gaisa temperatūra ir zem nulles. Turklāt, pozitīvi ir tas, ka satiksmi var atjaunot uzreiz pēc veiktajiem bedru remonta darbiem. Arī kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā, lai operatīvi novērstu avārijas situācijas, satiksmei bīstamās bedres ziemas sezonā tiek remontētas ar aukstā asfalta maisījumu”, norāda LAU pārstāvis.  

Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana tiek veikta vairākos soļos – nepieciešamības gadījumā bedri attīra, pēc tam aizpilda ar aukstā asfalta maisījumu un noblīvē. Saremontēto bedru kalpošanas laiku ietekmē vairāki faktori – laika apstākļi, satiksmes intensitāte un ceļu seguma tehniskais stāvoklis.

Satiksmei bīstama bedre: apmēram A3 formāta lapas izmērā un dziļāka par pieciem centimetriem
Par satiksmei bīstamām tiek uzskatītas bedres, kuru laukums ir lielāks par 0,1 m² (apmēram A3 formāta lapa) un ir dziļākas par pieciem centimetriem. Bedres visstraujāk veidojas autoceļu posmos, kur brauktuve ir sliktā tehniskā stāvoklī – ir izveidojušies defekti un plaisas. Nepatstāvīgos laika apstākļos, kad ir nokrišņi un gaisa temperatūra svārstās ap  nulli, un satiksmes ietekmē defekti veidojas neprognozējami: asfalta segumā sākt izdrupt asfalta gabali izveidojot bedres.

Autoceļu uzturēšanas normatīvi nosaka termiņus, kādos LAU ir jāveic satiksmei bīstamo bedru remonts pēc to konstatēšanas. Autoceļiem ar vislielāko  satiksmes intensitāti jeb A uzturēšanas klases autoceļiem bedru remonts ir jāveic diennakts laikā, savukārt uz B uzturēšanas klases autoceļiem piecu diennakšu laikā, C uzturēšanas klases ceļiem – nedēļas laikā, bet D uzturēšanas klases ceļiem – divu nedēļu laikā.

Bedru masveida remonts tiek uzsākts tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra ir virs +5C
“Bedru masveida remonts uz asfalta autoceļiem ar ierastajām bedru remonta tehnoloģijām (karstais asfalts, bitumena emulsija un šķembas) tiek uzsākts tad, kad ir iestājušies tehnoloģijai atbilstoši laika apstākļi – diennakts vidējā gaisa temperatūra ir virs +5C. Bedru masveida remonta laikā atšķirībā no satiksmei bīstamo bedru remonta tiek remontētas ne tikai noteikta izmēra bedres, bet arī citi seguma defekti, kas potenciāli var attīstīties un radīt bīstamus apstākļus uz brauktuves, piemēram, plaisu tīkli u.c.”, skaidro Raitis Šteinbergs.

Aicina ceļu lietotājus ziņot par bīstamiem apstākļiem uz autoceļiem
Būtisks faktors operatīvai bīstamas situācijas novēršanai uz valsts ceļiem ir informācijas nodošana valsts autoceļu pārvaldītājam – jo ātrāk tā tiek konstatēta, jo operatīvāk tā tiks novērsta. Pamanot bīstamu situāciju uz valsts autoceļiem, aicinām informēt VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot 8000 5555 vai izmantojot lietotni “Waze”.

Par LAU:
LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9 129 km autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.

Author: Rolands Mozrims