Ceriņu ielas rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Ceriņu ielas rekonstrukcija”.
Identifikācijas Nr. VND-2010/9/ELFLA
Piedāvājumus var iesniegt līdz 20.09.2010. plkst.12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435.

Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tālrunis 63464500.

Author: Mārtiņš