Virtuves aprīkojuma piegāde Vaiņodes novada PII „Zīlīte” virtuvei

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Virtuves aprīkojuma piegāde Vaiņodes novada PII „Zīlīte” virtuvei”.
Identifikācijas Nr. VND-2010/8
Piedāvājumus var iesniegt līdz 13.09.2010. plkst.12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435.

Kontaktpersona: Gundega Šīmane, e-pasts: dome@vainode.lv, tālrunis 63464954.

Author: Mārtiņš