PII “Zīlīte” virtuves bloka rekonstrukcija

Beidzies bez rezultātiem. Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „PII “Zīlīte” virtuves bloka rekonstrukcija”.
Identifikācijas Nr. VND-2010/5 Pieteikumus iesniegt līdz 2010. gada 26. jūlijam plkst. 12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads.

Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tālrunis 63464500.

Author: Mārtiņš