Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana-automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcija”.
Identifikācijas Nr. VND-2010/4/ELFLA. Pieteikumus iesniegt līdz 2010. gada 12. jūlijam plkst. 12:00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads.

Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tālrunis 63464500.

Author: Mārtiņš