Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām

Vaiņodes novada dome par uzvarētāju konkursā „Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām” (VND-2010/3), ir atzinusi un tiesības slēgt līgumu piešķir SAS “MALVIGA”, juridiskās personas kods 2249 42030, Justininkiu gatve 146-55, Viļņa, Lietuva. Pretendenta līgumcena 87 000 EUR bez PVN.

Ievietošanas datums: 19.05.2010..

Author: Mārtiņš