Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Latvijā neekspluatētu lietotu autobusu iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām”.
Identifikācijas Nr. VND-2010/3. Pieteikumus iesniegt līdz 2010. gada 13. maijam plkst. 12.00 Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads.
Nolikumu var saņemt Vaiņodes novada domē.
Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tālrunis 63464500.

Author: Mārtiņš