Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes transporta vajadzībām 2010. gadam

Vaiņodes novada dome izsludina atklātu konkursu iepirkumam „Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes transporta vajadzībām 2010. gadam” (identifikācijas Nr. VND-2010/2).

Iepirkums izsludināts no 2010.gada 5. februāra līdz 2010.gada 15. martam plkst. 12.00.

Piedāvājumus iesniegt Vaiņodes novada domē līdz 2010.gada 15 martam plkst. 12.00.

Informāciju par iepirkuma nolikumu un tehnisko projektu pieprasīt pa e-pastu projekti@vainode.lv vai faksu 63464954. Kontaktpersona Oskars Zvejs t. 63464500 vai 26360817.

Author: Mārtiņš