IT aprīkojuma noma Vaiņodes vidusskolā

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu „IT aprīkojuma noma Vaiņodes vidusskolā” (identifikācijas Nr. VND-2010/1-ESF).
Paredzamā līgumcena 14 000 LVL
Iepirkums izsludināts no 2010.gada 22.janvāra līdz 2010.gada 08. februārim plkst. 12.00.
Piedāvājumus iesniegt Vaiņodes novada domē līdz 2010.gada 08. februārim plkst. 12.00.
Informāciju par iepirkuma nolikumu un tehnisko projektu pieprasīt pa e-pastu dziga44@inbox.lv vai faksu 63464954. Kontaktpersona Oskars Zvejs t. 63464500. vai 26360817.

Author: Mārtiņš