Vaiņodes vidusskolas pagalma rekonstrukcija

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu „Vaiņodes vidusskolas pagalma rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. VND-2009/4/ELFLA).
Paredzamā līgumcena 40 000 LVL
Iepirkums izsludināts no 2009.gada 28.decembra līdz 2010.gada 15.janvārim plkst. 12.00.
Piedāvājumus iesniegt Vaiņodes novada domē līdz 2010.gada 15.janvārim plkst. 12.00.
Informāciju par iepirkuma nolikumu un tehnisko projektu pieprasīt pa e-pastu projekti@vainode.lv vai faksu 63464954. Kontaktpersona Oskars Zvejs t. 63464500. vai 26360817.

Author: Mārtiņš