Bērnudārza ziņas – izlaidums Spārītēm

Šis izlaidums bija savādāks un atmiņā paliekošs. Šogad pirmsskolu beidza un aizlidoja 19  “spārītes” – 11 daiļas meitenes un 8 braši puiši. Lielajā dzīves gaitā pavadīja un ikdienu rotaļājās, sarunājas, kopā mācījās Irēna, Sanita un Kintija. Bērni izstaroja neaprakstāmu prieku un gandarījumu par padarīto darbiņu. Jā, šis izlaidums bija bez vecākiem, bet vecāki nebija aizmirsuši par bērniem. Izlaidumā bija pārsteigums –  video sveiciens no viņu vecākiem. Paldies par izdomu un interesanto izpildījumu! Mūsu mīļās “spārītes”, novēlām būt tik pat aktīviem, izzinošiem, mīļiem maziem kāpēcīšiem visas dzīves garumā  –

Par kāpēcīti mani sauc
Un tas ir tikai tāpēc,
Ka zināt gribu ļoti daudz,
Un vienmēr saku – kāpēc?

Cik plati skudras soļi,
Cik sver strauta gultnes oļi?
Cik garas spāres kājas,
Kur cielaviņai mājas?

Cik zirneklītim bērnu?
Cik mežā ligzdu pērnu?
Kur sienāzīša stīgas?
Kur ziemo bezdelīgas?

Cik dziļa lapsas ala?
Cik tālu debess mala?
Cik Meža mātei gadu?
Cik dzeguzītei radu?

Kas zin atbildi kaut vienu –
Lai ir priecīgs visu dienu!

Author: Armands Radzuška