Mūzikas skolas ziņas – izlaidums

“Un, jā, reizēm vajag kaut ko mīļu, sirdij tuvu un patiesu:
maigu pieskārienu, cīruļa dziesmu, uguns liesmu,
zaļu zālīti un pūku liegu, kas matos ieķeras.
Un priecāties par nieku, kas liek pasmaidīt un mīlēt saules rietu.
Reizēm vajag, lai mēs ietu, tālāk triektu.
Reizēm vajag: apstāties, ieklausīties un izbaudīt katru nieku.
Ir cilvēks radīts laimei – tāpat kā putns lidojumam!”

Vaiņodes Mūzikas skolas 2019./2020. mācību gada izlaiduma ABSOLVENTI – Annija Ziņģeniece, Dāvids Bokums, Līga Mūre, Amanda Sirmā, Tija Evelīna Čirkše, Nikita Bulavkin, Alise Lieģe, Elīna Taujēna.

Paldies audzēkņiem un pedagogiem par izturību! Paldies vecākiem, novada domei, vidusskolai un kultūras namam par atbalstu!

Ar cieņu, Gunita Riežniece

Author: Armands Radzuška