Biedrība “Vaiņodes novada iniciatīvas grupa” 19., 21., 22., 23. un 24. martā organizē izstādi – tirdziņu “Pretī Pavasarim”

Biedrība “Vaiņodes novada iniciatīvas grupa” organizē

Biedrības mājā,  Raiņa ielā 5

Izstāde – tirdziņš

“Pretī Pavasarim”

19.; 21.; 22.; 23. un 24. martā no plkst. 10.00 līdz 16.00

Lūdzu  atsaukties un pieteikties , Vaiņodes novada mājamatniekus un mājražotājus par dalību tirdziņā.

 Mīļi gaidīsim apmeklētājus un pircējus.

Interesentiem zvanīt pa telf 29196937

Biedrības VNIG valdes  pr.-ja Inese Freiberga

Author: Armands Radzuška