Valsts augu aizsardzības dienests rīko 23. martā bezmaksas seminārus Durbē par integrēto augu audzēšanu

DURBĒ: 2016. gada 23. martā (trešdien) plkst.10:00 – Durbes kultūras namā (Skolas iela 5, Durbe).

Semināru tēmas:

  1. Aktualitātes Integrētās augu audzēšanas ieviešanā (A.Lestlande).
  2. Lauka monitorings. Kaitīgo organismu izplatība un attīstības pakāpe. Lauka uzskaites sistēma (vēsture), tās aizpildīšanas pamatprincipi (L.Būcēna).
  3. Prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai (K.Eglīte).
  4. Nozīmīgākās graudaugu un rapša slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja (M.Bērziņa).
  5. Nozīmīgākās lauka pupu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja (L.Būcēna).

 Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumiem Nr.1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība” integrētās augu aizsardzības vispārīgie principi un prasības obligātas visiem profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kā arī personām, kam nav apliecības otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu iegādei un lietošanai, bet kuras izmanto sniegtos pakalpojumus augu aizsardzības jomā.

 

Author: Armands Radzuška