Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas

Pieprasījuma iesniegšanas datums

Objekta adrese

Būvniecības veids/plānotā būves funkcija

Būvatļaujas, vai atteikuma izsniegt būvatļauju spēkā stāšanās datums

 27.06.2012.  Celtnieku iela 4-5, Vaiņodē  Īslaicīgās lietošanas būves –malkas šķūņa būvniecība  27.06.2013.
 28.07.2013.  „Krieviņi”, Vaiņodes pagasts  Dzīvojamās mājas ( lit. 001) ,kūts ( lit.002) un šķūņa ( lit.005) nojaukšana  29.07.2013.
 04.09.2013.  Vaiņodes pagasts  TP 373 „Brieži” rekonstrukcija  04.09.2013.
 16.01.2014  Raiņa iela 4., Vaiņodē  Daudzfunkcionāla sporta laukuma būvniecība  20.01.2014.
 27.03.2014.  Brīvības iela 13a., Vaiņodē  Tirgus laukuma rekonstrukcija un tirdzniecības stendu būvniecība 1 kārta.  28.03.2014.
 28.05.2014.  „Sīlīši”, Vaiņodes pagasts  Šķūņa un garāžas būvniecība  29.05.2014.
 11.08.2014.  Vaiņodes pagasts  20 kV GVL A374 (atb. 374-4-b. Nr. 61) N372, N345 un N3117 rekonstrukcija  11.08.2014.
 08.09.2014.  Embūtes pagasts  20 kV GVL N3227 rekonstrukcija  10.09.2014.

Author: Mārtiņš