Iesniegtie un akceptētie būvprojekti

Iesniegšanas datums

Objekta adrese

Būvprojekta nosaukums

Akcepta vai akcepta atteikuma datums
 22.07.2013.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP 3251 Z-2 „Vecpakuļi” elektroapgādes tīklu rekonstrukcija  29.07.2013.
 29.07.2013.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP 3251 Z-2 “Vecpakuļi” elektroapgādes tīklu rekonstrukcija  29.07.2013.
 05.08.2013.  Avotu iela 4, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Vaiņodes vidusskolas sporta zāles renovācija  07.08.2013.
 24.09.2013.  „Smaidas”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Pēcfermentācijas atlieku (digestāta) glabātuves būvniecība  07.10.2013.
23.10.2013.  Raiņa iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība  23.10.2013.
20.11.2013.  Raiņa iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Ugunsdzēsēju depo rekonstrukcija  20.11.2013.
 10.03.2014.  “Vaiņodes pils”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Vaiņodes pils ēkas rekonstrukcija  10.03.2014.
 17.03.2014.  „Zīles”, „Lejaskalni”, „Kundenieki”, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads  Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija  17.03.2014.
 28.05.2014.  “Sīlīši”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Šķūņa un garāžas būvniecība  28.05.2014.
 28.05.2014.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP369 „Kalši” 0.4kV elektroapgādes tīklu rekonstrukcija  02.06.2014.
 20.06.2014.  Vaiņodes novads  20kV GVL A 374, N 372, N 354 un N 3117 rekonstrukcija  02.07.2014.
 14.07.2014.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP3118 “Rogas” 0.4kV elektroapgādes tīklu rekonstrukcija  16.07.2014.
 14.07.2014.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP372 “Mašīnisti” 0.4kV elektroapgādes tīkla rekonstrukcija  16.07.2014.
 06.08.2014.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP3152 „Drapeļi” 0.4kV elektroapgādes tīkla rekonstrukcija  06.08.2014.
 06.08.2014.  “Dēseles dzirnavas”, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads  Dēseles dzirnavu (dzīvojamās ēkas) rekonstrukcija par viesu namu II kārta  06.08.2014.
 27.08.2014.  Embūtes pagasts, Vaiņodes novads  20kV GVL N3227 rekonstrukcija  27.08.2014.
 08.09.2014.  Tirgoņu iela 1, Vaiņode, Vaiņodes novads  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas būvniecība  08.09.2014.
 29.09.2014.  “Vecbāta 2”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas būvniecība  29.09.2014.

Author: Mārtiņš