Iesniegtie būvniecības iesniegumi

Iesniegšanas datums

Objekta adrese

Būvniecības veids/plānotā būves funkcija

Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izdošanas datums (PAU)

 26.06.2013.  “Smaidas”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Pēcfermentācijas atlieku glabātuves būvniecība  02.07.2013.
 09.12.2013.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP369 0,4 kV elektroapgādes tīkla rekonstrukcija  16.12.2013.
 09.12.2013.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP3118 0,4 kV elektroapgādes tīkla rekonstrukcija  17.12.2013.
 16.12.2013.  TP372 “Mašīnisti”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP372 0.4kV elektroapgādes tīkla rekonstrukcija  17.12.2013.
 16.12.2013.  “Vaiņodes pils”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Vaiņodes pils ēkas rekonstrukcija  17.12.2013.
 08.01.2014.  “Dīķmalas”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija  13.01.2014.
 10.02.2014.  Vaiņodes novads  TP3152 “Drapeļi” 0.4kV GVL rekonstrukcija  18.02.2014.
 10.02.2014.  “Sīlīši”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Šķūņa un garāžas būvniecība  11.02.2014.
 04.03.2014.  Raiņa iela 13, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Administratīvās ēkas nojaukšana  10.03.2014.
 05.03.2014.  “Ozoliņi”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  TP3148 0,4kV GVL Z-2,  Z-6, Z-10 un Z-12 rekonstrukcija  17.03.2014.
 15.04.2014.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  20 kV GVL A374, N372, N345 un N3117 rekonstrukcija  22.04.2014.
 26.05.2014.  “Smaidas”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Mēslu krātuves rekonstrukcija  26.05.2014.
 25.06.2014.  Embūtes pagasts, Vaiņodes novads  20kV GVL N3227 rekonstrukcija  10.07.2014.
 08.07.2014.  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  20kV GVL N3117, N377, N3195 un N3134 rekonstrukcija  21.07.2014.
 16.07.2014.  “Jaunie Akmentiņi”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija  21.07.2014.
 18.09.2014.  Krīvkalna meža iec., Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Meža ceļa “Ošlankas ceļa atzars” rekonstrukcija 1.15 km  22.09.2014.
 22.09.2014.  “Vecdubeņi”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Dīķa būvniecība  29.09.2014.
 25.09.2014.  Vienības iela, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Vienības ielas rekonstrukcija Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā  29.09.2014.
 25.09.2014.  “Vecdubeņi”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads  Pievadceļa būvniecība  29.09.2014.

Author: Mārtiņš