Ceļa seguma remonts Uzvaras ielā Vībiņos, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta sesto daļu, 8.2 panta noteiktajā kārtībā. Iepirkuma nosaukums: „ Ceļa seguma remonts Uzvaras ielā Vībiņos, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā”. Identifikācijas Nr: VND-2015/6 Vērtēšanas kritērijs: piedāvājums par zemāko cenu . Piedāvājumus iesniegt līdz 2015. gada 4. septembra plkst. 11:00. Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā Vaiņodes novadā.

Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500.

Nolikums (.doc)

Author: Armands Radzuška