Par uzņemšanas iespējām Rīgas Stila un modes profesionālajā vidusskolā

Pamatojoties uz darba tirgus un Nozaru ekspertu padomju atbalstu, skola īsteno profesionālās izglītības programmas: Tērpu stila speciālists, Frizieris, Frizieris – stilists, Vizāžists, Vizuālā tēla stilists, Foto dizaina speciālists, Fotogrāfs, SPA speciālists, Kosmētiķis, Multimediju dizaina speciālists pamatskolas un vidusskolas beidzējiem, tajā skaitā Jauniešu garantijas projekta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts (projekta identifikācijas Nr. 7 .2.1 .JG2)” ietvaros.

Esam informēti, ka ir jaunieši, kuri nemācās un nestrādā, un tādi, kas strādā mazkvalificētu darbu. Šie jaunieši varētu kļūt par mūsu valsts nepieciešamajiem speciālistiem.

Esam atvērti sadarbībai. Lūgums Jūsu redzes laukumā esošiem jauniešiem nodot informāciju par izglītības iespējām Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskolā.

Sīkāku informāciju var skatīt skolas mājaslapā www.rsm-skola.lv vai zvanot pa uzņemšanas komisijas tālruni 67533268.

Jauniešu Garantijas kampaņa 17.08.2015 (.pdf)

Buklets (.pdf)

Author: Armands Radzuška