Darba grupā “Ekonomika” diskutē par nākotnes vajadzībām

Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. – 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 19. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Ekonomika”.

Darba grupā, kurā diskutēja par ekonomikas jautājumiem, piedalījās 41 dalībnieks, pārstāvot gan jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošās pašvaldības, gan Liepājas pilsētu. Seminārā piedalījās arī novada uzņēmēji, tūrisma jomas speciālisti un biedrību pārstāvji.  

Dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām, nākotnes izaicinājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem trīs apakštēmās:

  • ostas, loģistikas, lidostas, tūrisma, kā arī industrializācijas un ražošanas uzņēmējdarbības vide,
  • MVU un digitālās inovācijas un jaunuzņēmumu (start-up) uzņēmējdarbības vide,
  • lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības attīstība.

Pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz nākotnes vajadzībām. Dalībnieki diskutēja gan par tūrisma attīstības iespējām, gan akcentēja nepieciešamību sakārtot ceļu infrastruktūru un meliorācijas sistēmu, attīstīt degradētās teritorijas, nodrošināt tām inženierkomunikāciju pieslēgumus, gan arī par citām problēmām.

Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

Author: Armands Radzuška