Darba grupā “Sports” diskutē par profesionālā un amatiersporta attīstību

Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. – 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 20. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Sports”.

Seminārā “Sports” piedalījās 49 dalībnieki – jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada ietilpstošo pašvaldību sporta institūciju pārstāvji un citu pašvaldības nozaru speciālisti, uzņēmējs, novadu iedzīvotāji/ sportisti un biedrību pārstāvji.

Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām, nākotnes izaicinājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem trīs apakštēmās:

  • profesionālā un amatieru sporta infrastruktūra un pakalpojumi,
  • publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanai,
  • sporta procesu nodrošināšana.

Vispirms diskusijā pārrunāja un identificēja aktuālo problemātiku, kas sporta jomā vēl joprojām ir saistīta ar infrastruktūru, t.i., gan attiecībā uz nepieciešamību pēc plānveidīgiem ieguldījumiem esošajā un salīdzinoši jaunajā sporta infrastruktūrā, lai  saglabātu tās kvalitāti, gan attiecībā uz neatbilstošu infrastruktūru un nepieciešamību pēc jaunas.

Kā vienu no svarīgiem uzdevumiem jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā semināra dalībnieki dažādās grupās uzsvēra nepieciešamību pēc sporta nozares, īpaši infrastruktūras apzināšanas un nepieciešamības sagatavot kopīgu attīstības redzējumu ar dažāda līmeņa sporta centriem un dažādu specializāciju. Šāda pieeja palīdzētu veikt mērķtiecīgākus ieguldījumus sporta infrastruktūrā.

Jānorāda, ka ciešā sasaistē ar infrastruktūras jautājumiem tika pārrunāti sporta pasākumu organizēšanas un iedzīvotāju iesaistīšanas jautājumi. Jāuzsver, ka aktuāls ir arī pārvaldības un sporta jomas koordēšanas jautājums gan jaunizveidojamā novada iekšienē, gan veidojot sadarbību ar Liepāju, īpaši attiecībā uz treneru piesaisti. Semināra dalībnieki dažādās grupās identificēja nepieciešamību sadarboties ar vispārizglītojošajām skolām, kā arī aktuāls ir mobilitātes jeb pārvietošanās jautājums.  

Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

Author: Armands Radzuška