Daudz laimes Latvijai simtgadē!

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.

(L. Vāczemnieks)

Sirsnīgi sveicam Vaiņodes novada un visas Latvijas iedzīvotājus mūsu valsts lielākajos svētkos – Latvijas Republikas proklamēšanas 100 gadadienā!

Ikviena cilvēka dzīvē būtiska nozīme ir ģimenei, mājvietai, draugu lokam un valstij kurā esam dzimuši un dzīvojam. Piederības sajūta nav tikai emocionālas izjūtas svētku reizēs, bet pienākumi un atbildība pret  līdzcilvēkiem, vietu kur augam, dzīvojam, mācāmies un strādājam.  Novēlām  saglabāt saikni ar savas tautas vēsturi, nepazaudēt mūsu valsts vērtības, izjust gandarījumu par jau sasniegto,  nenobīties darāmā priekšā, izjust atbildību un nepieciešamību kopīgā darbā veidot šodienu un nākotni.

Vēlam savā sirdī izjust lepnumu par sevi, savu valsti un savu tēvzemi!

Lai svētība un spēks mūsu zemei – Latvijai!

Dievs, svētī Latviju!

 

Vaiņodes novada pašvaldība

Author: Armands Radzuška