Infografiki atkritumu apsaimniekošanai

Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs “LiepājasRAS” piedāvā infografikas izmantošanai pēc nepieciešamības, lai informētu iedzīvotājus par pareizu atkritumu apsaimniekošanu.
Pielikumā:
Infografika "Ir jautājums par"
Infografika “Ir jautājums par”
Infografika "Kā veidojas maksa par atkritumu apsaimniekošanu"
Infografika “Kā veidojas maksa par atkritumu apsaimniekošanu”
Laima Lapiņa
Jaunākā vides pārvaldības speciāliste
Liepājas RAS SIA
Tālr. (+371) 63459096
Mob. (+371) 26590414

Author: Armands Radzuška