Degvielas iegāde Vaiņodes internātpamatskolai

Vaiņodes novada dome paziņo, ka iepirkumā „Degvielas iegāde Vaiņodes internātpamatskolai”. Identifikācijas Nr: VND-2015/3 Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Kings”, reģ. Nr.: 42103007310

Adrese:Lielā iela 8,Grobiņa, Grobiņas novads.

LĪGUMA kopējā summa 4013,20 EUR (četri tūkstoši trīspadsmit eiro un divdesmit centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lēmums (.doc)
Noslēgtais līgums (.doc)

Author: Armands Radzuška