Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām.

Vaiņodes novada dome, (Reģ. Nr. 90000059071) Raiņa iela 23a, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, LV 3435, izsludina iepirkumu, – atklātu konkursu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Iepirkuma nosaukums: „Degvielas iegāde Vaiņodes novada domes vajadzībām”. Identifikācijas Nr: VND-2019/1. Iepirkums sadalīts divās daļās. Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 26. februāra plkst. 10:00. elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500.
Pilna iepirkuma dokumentācija:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16259

Author: Armands Radzuška