Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji aicināti piedalīties jaunveidojamā novada attīstības plānošanā

Topošajam Dienvidkurzemes novadam ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. – 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādē.

Aicinām gan topošā Dienvidkurzemes novada (veidos Grobiņas, Aizputes, Pāvilostas, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas un Rucavas novads) iedzīvotājus, gan ikvienu, kuram ir svarīgi pilsētā un novadā notiekošie attīstības procesi, novērtēt un izteikt savu viedokli par 11 pilsētai un novadam būtiskām nozarēm – izglītību, kultūru, veselības aprūpi, sportu, sociālo aizsardzību, mobilitāti, drošību, ekonomiku, jaunatnes politiku, vidi, pārvaldību un digitalizāciju.

Savu viedokli būs iespējams izteikt, piedaloties nozaru tematiskajās darba grupās, kas zoom platformā notiks no 12. aprīļa līdz 23. aprīlim. Pieteikšanās: https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

Novērtēt svarīgās nozares, kā arī sniegt ieteikumus konkrētās jomas uzlabošanai nākotnē, būs iespējams arī, aizpildot aptaujas anketu.

Elektroniski aptauju aizpildīt var šeit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJR9BGOdPSRzqPBH-w4sJkRvpttKEblsaj-gPlu4sFZlDicw/viewform

Drukātā veidā aptauja būs pieejama pašvaldības informatīvajā izdevumā „Vaiņodes novada vēstis”.  Lūgums tās aizpildīt un līdz 10. maijam ievietot pastkastītēs pie Vaiņodes novada domes un  Embūtes pagasta pārvaldes.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Liepājas pilsētas un jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un sadarbības projektus starp Liepāju un jaunveidojamo Dienvidkurzemes novadu, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātēm, kā arī sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 2021. gada, ir uzsākta Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrāde un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācija, kurā būs iekļauta arī topošā novada attīstības stratēģija.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitā visa informācija tiks publicēta pašvaldību tīmekļa vietnēs, informatīvajos izdevumos un sociālajos medijos.

Papildu informācijai:
Grobiņas novada sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Pastore
Tālrunis: 26427464
E-pasts: kristine.pastore@grobinasnovads.lv

Informāciju sagatavoja:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja
Zita Lazdāne
Tālrunis: 22 017 277
E-pasts: zita.lazdane@liepaja.lv

Dienvidkurzemes karte

Author: Armands Radzuška