Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Asfaltbetona seguma Virsmas apstrāde Raiņa ielā Vaiņodē” (iepirkuma identifikācijas numurs VND 2021/2) CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45233142-6 (ceļu remontdarbi).

Iepirkuma priekšmets ir Asfaltbetona seguma Virsmas apstrāde Raiņa ielā Vaiņodē.

Iepirkums organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. pantam.

Pasūtītājs ir Vaiņodes novada pašvaldība;
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  90000059071;
Juridiskā adrese: Raiņa iela 23A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV- 3435; tālr. 63464954.
Piedāvājumus jāiesniedz un iepirkuma dokumentus var saņemt līdz 2021. gada 16. aprīlim, plkst. 10.00 elektroniski vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/54836

Kontaktpersona, Vaiņodes novada domes iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Oskars Zvejs  T. 63464500;  26360817;  e-pasts projekti@vainode.lv.

Author: Armands Radzuška