Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldi vadīs Ginta Kampare

Dienvidkurzemes novada domes sēdē 30. septembrī deputāti par novada Izglītības pārvaldes vadītāju ievēlēja Gintu Kampari. Viņa darbu sāk 1. oktobrī.

Lai īstenotu savas funkcijas izglītības jomā, atbilstoši Izglītības likuma 18. panta 1. daļai, pašvaldība izveido vismaz vienu izglītības speciālista amatu vai izglītības pārvaldes iestādi. 2021. gada 26. augustā Dienvidkurzemes novada pašvaldībā tika pieņemts lēmums par “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādes “Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvalde”” izveidošanu.

Pēc konkursa izsludināšanas uz Izglītības pārvaldes vadītāja amatu, Dienvidkurzemes pašvaldībā tika saņemti 7 pretendentu pieteikumi. Domes priekšsēdētāja izveidotā Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes vadītāja amata pretendentu izvērtēšanas komisijas izvērtēja pretendentu iesniegtos dokumentus un uzaicināja uz interviju visus pretendentus. Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas un intervijas, kas tika vērtēta atbilstoši nolikumam, visvairāk punktu ieguva Ginta Kampare. Līdz ar to komisija virza viņu apstiprināšanai par Dienvidkurzemes novada izglītības pārvaldes vadītāju un 30. septembrī deputāti nobalsoja par viņas iecelšanu amatā.

Gintai Kamparei darbs pašvaldībā un arī izglītības jomā ir pazīstams. Viņa ir bijusi Grobiņas novada domes deputāte, vadījusi Izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu komiteju, vadījusi izmaiņu īstenošanu izglītības tīklā Grobiņas novadā un iepriekš Grobiņas novada domē strādājusi arī kultūras jomā.

Author: Armands Radzuška