Ievēlēti pilsētu un pagastu pārvaldnieki

Dienvidkurzemes novada domes sēdē, kas notika 30. septembrī Grobiņas pagasta Robežniekos, deputāti, aizklāti balsojot atsevišķi par katru pretendentu, ievēlēja pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājus.

Vadoties no attiecīgās administratīvās teritorijas platības, kā arī citiem parametriem, daļai no pārvalžu vadītājiem uzticēta atbildība par vienu pilsētu vai pagastu, savukārt citos gadījumos izveidotas pārvalžu apvienības. Atgādināsim, ka Dienvidkurzemes novadu veido 31 administratīvā vienība – piecas pilsētas un 26 pagasti.

Iepazīstinām ar ievēlētajiem pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem:

 • Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvalde – vadītājs Ģirts Laugalis,
 • Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde – vadītāja Agija Kaunese,
 • Gramzdas un Virgas pagastu apvienības pārvalde – vadītāja Daiga Egle,
 • Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde – vadītāja Anda Veidele,
 • Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvalde – vadītājs Arvils Jurķelis,
 • Medzes pagasta pārvalde – vadītāja Ilga Heinacka,
 • Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvalde – vadītājs Andris Razma,
 • Aizputes un Cīravas pagastu apvienības pārvalde – vadītājs Andris Petrovics,
 • Kazdangas un Lažas pagastu apvienības pārvalde  – vadītājs Jānis Tīmanis,
 • Grobiņas un Gaviezes pagastu apvienības pārvalde  – vadītājs Jānis Cipriķis,
 • Embūtes un Kalvenes pagastu apvienības pārvalde  – vadītājs Oļegs Jurjevs,
 • Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde  – vadītājs Vilnis Kārkliņš,
 • Bunkas pagasta pārvalde  – vadītājs Nikolajs Afanasjevs,
 • Vērgales pagasta pārvalde  – vadītājs Vita Cielava.
 • Vaiņodes pagasta pārvalde  – vadītājs Mārtiņš Mikāls,
 • Grobiņas pilsētas pārvalde – vadītājs Juris Dabars,
 • Aizputes pilsētas pārvalde – vadītājs Artis Čanders.

Author: Armands Radzuška