Domē Administratīvās komisijas locekļu vakances.

Vaiņodes novada dome aicina pieteikties uz Administratīvās komisijas locekļa amata vietām.

Administratīvās komisijas galvenie uzdevumi:
– izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas;
– kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi;
– sniegt priekšlikumus juridiskām un fiziskām personām par izdarīto administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanu;
– informēt sabiedrību par Administratīvās komisijas pieņemtajiem lēmumiem;
-sagatavot Vaiņodes novada domes lēmumu projektus jautājumos, kas ir Administratīvās komisijas kompetencē.

Prasības pretendentei/am:
– vēlama augstākā izglītība;
– pieredze tiesību aktu pārzināšanā;
– labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta;
– stresa noturība.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: dome@vainode.lv, vai pa pastu Vaiņodes novada pašvaldībai uz adresi –Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes novadā, LV – 3435, līdz 2017. gada 12. septembrim, plkst. 16.00. Tālrunis uzziņām: 63407923

Author: Mārtiņš Fricsons