Turpinās uzņemšana Vaiņodes vidusskolas 10. klasē

 

 

Skola piedāvā

  • vispārējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
  • daudzveidīgu interešu izglītību, darbojoties korī, tautas deju kolektīvā, skatuves runas nodarbībās,
  • nodarbībās Liepājas rajona sporta skolas handbola treniņgrupās zēniem un meitenēm, futbola treniņgrupās,
  • iespēju iegūt auto vadītāja B kategorijas tiesības
  • Jaunsardzes nodabības, kurās apgūst militārās zināšanas, izdzīvošanas mākslu, topogrāfiju, dzīvošanu nometnēs. Notiek pārgājieni, ekskursijas, u. c. Beidzot vdusskolu, iegūst jaunsargu 4. līmeņa sertifikātu, kas dod priekšrocības, stājoties Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā, dienestā NBS.

Vidusskolēniem tiek piedāvāti izvēles priekšmeti – padziļināti pēc skolēnu interesēm –

  • mājsaimniecība meitenēm un zēniem
  • ģeogrāfija
  • veselības mācība
  • trešā svešvaloda (vācu)
  • ekonomika

Skolēniem no tālākām vietām tiek nodrošināts transports

vvskola@inbox.lv

63464226
63464423
63464387

Author: Armands Radzuška