Domes sēdē Vaiņodē apstiprina daļu pašvaldības iestāžu

Kārtējā Dienvidkurzemes novada domes sēde 26. augustā notika Vaiņodē. Sēdes darba kārtībā bija izziņoti 108 jautājumi.

Sēdē deputāti izskatīja dažādus ar nekustamajiem īpašumiem saistītus jautājumus. Vairākām personām piešķīra dzīvojamās telpas īres tiesības. Tika izveidotas astoņas Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādes:

  • “Dienvidkurzemes novada Bāriņtiesa”;
  • “Dienvidkurzemes novada Būvvalde”;
  • “Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļa”;
  • “Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvalde”;
  • “Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde”;
  • “Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policija”;
  • “Dienvidkurzemes novada Sporta pārvalde”;
  • “Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests’.

Par Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētaju ievēlēja Daci Zukuli.

Deputāti apstiprināja  Dienvidkurzemes novada Dzīvokļu komisijas sastāvu.

Par Pāvilostas ostas valdes priekšsēdētaju apstiprināja Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētāju Aivaru Priedolu.

Par Priekules vidusskolas direktori apstiprināja Sandru Grosbergu.

Nākamā domes sēde septembrī notiks Grobiņā.

Pēc domes sēdes deputāti apskatīja Lielbātas avotu, kas ir Latvijā lielākais dabīgais dzidravots un viens no retajiem Ziemeļeiropā. Tā zemes virspusē no dzīlēmiznes bioloģiski aktīvu un pareizi strukturētu ūdeni. Ekskursijas noslēgumā  deputāti apskatīja vairāk nekā 200 šujmašīnu lielu ekspozīciju no dažādām valstīm,  sākot no pirmskara gadiem līdz pat padomju laika ražojumiem. Ar interesi tika uzklausīti kolekcijas īpašnieka entuziastiskie stāsti par teju katru šujmašīnu.

Dienas noslēgumā notika novada domes deputātu tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem. Dienvidkurzemes novada priekšsēdētājs Aivars Priedols iepazīstināja ar deputātiem, izpilddirektoru, būvvaldes vadītāju. Katrs deputāts ieskicēja galvenos virzienus darbiem, kurus jāpaveic jaunajā novadā.

Diskusijas izraisīja ceļu problēma – grants ceļu uzturēšanas kvalitāte, kā arī vietējie iedzīvotāji joprojām cer sagaidīt asfalta ceļa segumu ceļa posmā Vaiņode – Skrunda.  Tika pārrunātas dažādas aktualitātes izglītības jomā, bijušās internātpamatskolas ēku izmantošanas iespējas, kā arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju kopas atjaunošana Vaiņodē.

Tikšanās noslēgumā novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols un deputāti aicināja  iedzīvotājus  jautājumu un dažādu problēmu gadījumā sazināties gan telefoniski, gan rakstot e-pastus: pasts@dkn.lv, kā arī nākt uz sarunu deputātu pieņemšanas laikos.

Deputātu pieņemšanas laiki publicēti informatīvā izdevuma “Dienvidkurzeme” augusta numurā.

Attēli https://failiem.lv/u/4vcsjdk6n

Author: Armands Radzuška