Pirms mācību gada sākuma atgādiniet bērniem par drošību

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus un pedagogus pārrunāt ar skolēniem jautājumus, kas saistīti ar drošību – kas jādara, lai nepieļautu ugunsnelaimi un, kā rīkoties gadījumā, ja nelaime ir notikusi un nepieciešama palīdzība. Aicinām arī studentus un pasniedzējus atcerēties par ugunsdrošību, lai saspringto studiju laiku neaptumšotu ugunsnelaimes!

Diemžēl statistika rāda, ka ugunsgrēkos iet bojā un cieš bērni. Pērn ugunsgrēkos tika izglābti 44 bērni, cieta – 15, bet gāja bojā viens bērns. Aizvadītajā gadā vismaz divu ugunsgrēku iespējamais izcelšanās iemesls bija saistīts ar bērnu rotaļām ar uguni. Nezināšana un neapdomīga rīcība bieži noved pie traģiskiem gadījumiem, no kuriem varēja arī izvairīties, laikus rūpējoties par drošību.

Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, un kādos gadījumos jāzvana uz tālruni 112!

Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi rīkoties un kur ir zvanīt, lai saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime –kuros gadījumos ir jāzvana uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz piezvanot. Ieteicams pārrunāt arī iespējamo rīcību situācijā, kad ir notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons – tad ir jāmeklē pieaugušais un jāizstāsta par notikušo.

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos, ka par katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka gadījumā, ja notikusi nelaime, viņam nedraudēs sods, citādāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā izglābties pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.

Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot mājās bez pieaugušo klātbūtnes?

Skolas laikā, iespējams, būs arī dienas, kas jāpavada mājās bez pieaugušo klātbūtnes. Atstājot vienatnē bērnus, aicinām vecākus parūpēties, lai bērniem pēc iespējas retāk pašiem jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai aizmirstot ēdienu uz ieslēgtas plīts un aizskrienot ar draugiem spēlēties, var izcelties ugunsgrēks.

Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir neuzmanība. Ugunsgrēks var izcelties, ja bērns nezina vai neprot veikt saimnieciskos darbus vai pareizi izmantot elektroierīces. Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi darboties ar plīti vai kādu citu sadzīves tehniku, VUGD ierosina vecākiem kopā ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot ēdienu, un tikai pēc tam ļaut bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.

Aicinām stāstīt un atgādināt bērniem, kā pareizi uzlādēt elektroierīces, piemēram, tālruņus un datorus, ievērojot ražotāju noteiktās instrukcijas un nepieļaujot ierīču pārkaršanu.

Kāpēc jāiegaumē atrašanās vietu adreses un jāinformē pieaugušais par to, kur plāno doties un cik ilgi?

Mācību gads būs piepildīts gan ar nodarbībām skolā un interešu izglītības pulciņos, gan pasākumiem draugu lokā, tādēļ vecākiem būtu jāiemāca bērnus regulāri pavēstīt, kurp viņi nolēmuši doties un ar ko kopā, un cik ilgu laiku būs prom. Aiciniet bērnus iegaumēt biežāk apmeklēto vietu adreses, lai nepieciešamības gadījumā varētu nosaukt savu atrašanās vietu.

Ikvienam vecākam būtu jāspēj atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik atrodas un, ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, ja ir noticis kāds nelaimes gadījums, vecāki varētu palīdzēt un informēt par bērna atrašanās vietu.

Aicinām vecākus un pedagogus izmantot VUGD tīmekļa vietnē sadaļā “Izglītojoši materiāli bērniem un jauniešiem” pieejamos ieteikumus, lai stāstītu bērniem par ugunsdrošību un pareizu rīcību ārkārtas gadījumos: https://www.vugd.gov.lv/lv/izglitojosi-materiali-berniem-un-jauniesiem!

VUGD skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem, studentiem un pasniedzējiem novēl drošu un zināšanām bagātu jauno mācību gadu!

Plašākai informācijai:

Agrita Vītola

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel.: 27899657, agrita.vitola@vugd.gov.lv

Author: Armands Radzuška